sustainable manufacturing

SIMa eli älykäs ja kestävä valmistus

Älykäs ja kestävä valmistus takaa liiketoiminnan kasvun tulevaisuudessakin. Kyseessä on konseptimme, joka kulkee tuttavallisemmin nimellä SIMa. SIMa on lyhenne englannin kielen sanoista Sustainable Intelligent Manufacturing. Onko kyseessä strategista arvon tuottamista loppuasiakkaalle vai pelkkä kustannus? 

Vastaus tähän on selkeä; älykäs ja kestävä valmistus on niin yrityksen kuin loppuasiakkaan kannalta järkevintä. Ja ennen kaikkea kustannustehokasta. Olemme keskustelleet konseptimme tuloksista muun muassa asiakkaamme ISKU Yhtymä Oy:n hankintapäällikön Erkki Häkkisen kanssa Alihankinta 2019 tapahtumassa. Voit katsoa koko keskustelun esityksineen täältä.

Tarkoituksen mukainen tuotekehitys ja toimittajan aikainen mukaan ottaminen

Tuotekehitys on merkittävässä asemassa yrityksen liiketoiminnassa, ja siksi on tärkeää ottaa toimittaja mukaan heti varhaisessa vaiheessa. Toimittajalta löytyy sellainen asiantuntijuus ja tietotaito mitä ei välttämättä ole ennestään yrityksen sisällä – eikä tarvitsekaan, sillä yrityksen ensisijainen tehtävä on keskittyä omaan asiantuntijuuteensa ja ydintoimintaansa. Kun toimittaja ymmärtää lopputuotteen mihin komponentti tai osa on tulossa sekä sen käyttötarkoituksen, pysytään paremmin myös aikatauluissa. Silloin kun tarkemmat speksit eivät ole tiedossa kaikilla osapuolilla, tuhlataan helposti aikaa ja rahaa turhiin prototyyppeihin, piensarjoihin ja näiden lentorahteihin.

Ottamalla toimittaja heti mukaan, löydetään optimaalisimmat ratkaisut sekä sopivimmat valmistustekniikat jo alkuvaiheessa. Esimerkiksi koneistamalla tehtäviä osia on joskus parempi tehdä valamalla saavuttaen samalla pienemmät materiaalihukat sekä yritykselle edullisemmat ja kestävämmät tuotteet.

Tuotteen kestävyys, elinkaari ja kierrätettävyys otettava huomioon

Valituilla materiaaleilla on suuri merkitys tuotteen elinkaareen. Elinkaaren pidentäminen on kannattavaa monestakin näkökulmasta. Loppuasiakkaat arvostavat laadultaan kestävää tuotetta, ja muun muassa kilpailijoita pidemmän takuun myöntäminen toimii oivana kilpailuvalttina. On otettava huomioon, että tuotteiden korjaaminen tuottaa kustannuksia yritykselle itselleen ja vähentää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kestäviä tuotteita voidaan kontrolloidusti testata kestävyyden osalta, jolloin myös tätä voidaan tuoda esiin loppuasiakkaiden ostopäätöstä helpottamaan. Ikivihreät mallistot ja tuotevalikoimat tukevat brändin kehitystä ja selkeyttävät liiketoiminnan jatkuvuutta toisin kuin vaikeammin ennustettavat sesonkituotteet. Loistava esimerkki tästä on IKEA:n tunnetut vakiomallistot ja tuotesarjat.

Tuotteiden jatkumo on haaste nykypäivänä, mutta tuotteen rikkoutuessa tai sen saapuessa luonnolliseen hävitysvaiheeseen on loppuvastuu edelleen yrityksellä. Tuotteen tullessa päätökseensä on tärkeää, että se voidaan vaivattomasti eritellä eri materiaaleihin ja kierrättää asianmukaisesti. Joissain tapauksissa ylijäämämateriaalista on mahdollista tuottaa erikoistuotteita. Materiaalien osalta kannattaa hyödyntää esimerkiksi ruostumatonta terästä. Vaikka sen hinta ei ole kaikista edullisin, sen hyvä kierrätettävyys ja elinkaaren pituus maksavat itsensä takaisin.

Materiaali- ja valmistusvalinnat - olemassa olevan kapasiteetin hyödyntäminen

Globaalissa mittakaavassa valmistuskapasiteetti on melkein rajaton riippumatta materiaalista tai siitä onko kyseessä perinteinen vai uudenaikainen valmistustapa (esim. 3D-printtaus). Tänä päivänä investoidaan paljon valmistustekniikoihin, jotka kuitenkin jäävät kapasiteettinsa puolesta vajaalle käytölle. Mahdollisimman kestävää tuotetta ei saada valmistettua, mikäli kapasiteettia ei käytetä optimaalisesti tai valitaan epäedullinen valmistustekniikka.

Paras tulos tavoitetaan, kun keskitytään omaan tekemiseen siihen mikä osataan parhaiten ja muutoin valitaan avuksi parhaat kumppanit. Me vastaamme tähän haasteeseen siten, että oman tuotannon sijaan valitsemme asiakkaallemme sopivimmat toimittajat laajasta sopimuskumppaniverkostostamme.

Tuotteen tarkoituksenmukainen pakkaaminen ilman muovia

Ylipakkaaminen on ongelma, josta ei puhuta tarpeeksi.  Liika muovin käyttö aiheuttaa vakavia ongelmia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Muovin käyttäminen pakkaustapana ei useinkaan ole täysin perusteltua ja johtuu ajoittain myös toimittajan ymmärtämättömyydestä osien lopputarkoituksesta. Muovipakkaukset vievät aikaa ja resursseja tuotantolinjalla purkamisen ja jätteenkäsittelyn osalta.

Lanseeramme No Plastic 2020 kehitysohjelman myötä olemme ottaneet käyttöön uuden pakkaustavan, josta voit lukea lisää täältä. Muoviton pakkaustapa huomioi osien ja komponenttien ehjänä pysymisen tuoden säästöjä yrityksen kustannuksiin. Muovittomuus on yritykselle strategisen edun lisäksi myös imagollinen kilpailuetu loppuasiakkaiden suuntaan.

Vaatiiko kuluttaja kestävää valmistusta ja kannattaa yrityksesi vastata tähän?

Kuluttajille kestävyys on entistä tärkeämpää, ja heitä kiinnostaa saada vastauksia muun muassa miten tuotteet ovat valmistettu. Kestävyys alkaa olemaan ohjaava tekijä niin tarjouspyynnöissä kuin lopullisissa ostopäätöksissä. Usealla yrityksellä tämä on jo vaatimus, että kaupan käynnistä voidaan edes keskustella. Riippumatta asiakkaan vaatimuksista on kestävä ja älykäs valmistus joka tapauksessa nykypäivänä järkevin tapa yritystoiminnan kannalta tuoden kustannus- ja resurssisäästöjä.

Ilman kestävää valmistusta yrityksillä ei ole tulevaisuutta. Siksi olemme liittyneet myös Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland ohjelmaan.

 

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Yritysmyynti – Antti Siiskonen – antti.siiskonen@tietoset.fi – +358 40 532 9219

Lue meistä lisää täältä!

Jaa tämä kirjoitus