Onko yrityksesi valmis vähentämään muovijätettä?

Haluatko vähentää jätteiden kustannuksia ja kasvihuonepäästöjä,  lisätä resurssien tehokasta käyttöä ja olla mukana vähentämässä turhaa muovin käyttöä? Me haluamme ja meidän tulee tehdä niin – maailman merissä on tällä hetkellä yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa (WWF), josta suurin osa on peräisin maalta ja on ennustettu, että mikäli merien roskaaminen ei vähenny, vuonna 2050 meressä on enemmän jätettä kuin kaloja. 

Muovijäte on jo sinunkin ongelmasi

Maailman meriin päätyy joka vuosi 8 – 12 miljoona tonnia muovia. Siitä kärsivät niin ihmiset, kalat, merikilpikonnat, valaat, linnut kuin korallitkin. Ongelman ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, jossa haluamme osaltamme olla mukana. Laajalti käytetyistä ja pitkäikäisistä muovituotteista on tullut maailmanlaajuisesti yksi vakavimmista uhkista vesiekosysteemille. Muovia päätyy lintujen ja kalojen ruoansulatukseen ja muovinsiruja on löytynyt jopa merenpohjan eliöistä.

Luonnossa mikromuovit keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä ja kulkeutuvat ravintoketjussa ylöspäin meidän ruokapöytäämme – mikromuovia löytyy Itämeren kaloista, simpukoista ja saksalaisesta oluesta..  Koska muoviin kerääntyy myrkkyjä, on sen syöminen terveysriski meille kaikille. Suurimpia syitä merten muoviroskaantumiseen ovat

  • huonosti hoidetut kaatopaikat merten ja jokien läheisyydessä
  • valumavedet esim. kaupunkien kaduilta
  • huonosti puhdistetut jätevedet
  • muovijätteen dumppaus rannikkoalueelle
  • roskaaminen

Mikromuovin kappaleet ovat pienempiä kuin 5 mm ja ne voivat olla peräisin esimerkiksi kosmetiikasta ja puhdistusaineista, lääkkeistä, maaleista, ajossa kuluneista renkaista ja suurempien muovijätteiden hajoamisesta. Esimerkiksi yhdessä kosmetiikkatuotteessa, kuten kuorintavoiteissa, voi olla satojatuhansia muovihelmiä. Nämä helmet eivät jää vedenpuhdistamoiden suodattimiin, vaan kulkeutuvat pesuveden mukana vesistöihin, mistä niitä on käytännössä mahdoton saada pois. 

Itä-Suomen Yliopiston ja Suomen Ympäristökeskuksen merikeskuksen tutkimuksissa on löydetty poikkeuksellisen paljon pientä muovihippua eli mikromuovia Kallavedestä. Näin ollen mikromuovin siirtyminen ekosysteemiin on jo Suomessa tosiasia.

No Plastic 2020 ja uudelleenkäytettävät pakkausmateriaalit

Tällä hetkellä muovinkierrätysmahdollisuus on järjestettävä kaikkiin yli 10 000 asukkaan taajamiin ja vuodesta 2021 lähtien kaikkien kotitalouksien ja yritysten on kierrätettävä muovijätteensä. Muovia on noin kahdeksasosa kaikesta jätteestä ja kotien jätteestä kerättiin vuonna  2018 talteen vain alle 5%. 

Me Tietoset Oy:ssä olemme lanseeranneet No Plastic 2020 -ohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää ja korvata muovi pakkauksissa kokonaan ekologisempia pakkausmateriaaleja ja kierrätettäviä pakkausyksiköitä käyttäen jo vuoden 2020 loppuun mennessä.

Logistiikkapäällikkömme Wei Shan Liang kertoo, että ohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikkakin lisää aikaa edelleen tarvitaan muovipakkausten käytön vähentämisen etujen ymmärtämiseen. Wei Shan kertoo, että useat valmistajat ovat jo oivaltaneet hyödyt, joista keskeisin on kustannussäästö, joka muodostuu niin pakkaamisen nopeutumisesta kuin pakkausmateriaalien kustannuksista. Myös asiakkailta on tullut positiivista palautetta kuten ajan säästyminen pakkausten avaamisessa ja jätteen määrän merkittävä vähentyminen tuotantolinjalla. Tärkein oivallus on tietysti kierrätykseen kelpaamattoman muovin käytön ja ylipäätään muoviroskan vähentäminen.

Kuva: National Geographic, Jason Treat

Meillä on kapasiteettia suuriin tuotantomääriin ja voimme sopia eri asiakkaidemme kanssa samanaikaisista toimituseristä, jolloin saamme yhteistä hiilijalanjälkeämme pienemmäksi – käytämme vain merirahtia lentorahdin sijaan. Lisäksi tuomme valittavaksi uudelleenkäytettävät kuljetuspakkaukset,  jolloin asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia pakkausmateriaalien hävittämisestä ja saamme pidemmän elinkaaren samalle pakkausmateriaalille.  

Vaihtoehto kierrätykseen kelpaamattomalle muoville

Markkinoilla on jo nyt erilaisia biomuoveja, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan

  • biopohjaisiin, jotka on tehty osittain tai kokonaan uusiutuvista raaka-aineista
  • biohajoaviin, jotka hajoavat mikro-organismien avustuksella tietyissä olosuhteissa vedeksi, hilidioksidiksi ja biomassaksi

Näitä materiaaleja kehitetään ja tutkitaan voimakkaasti koko ajan myös Suomessa. Ne suoriutuvat monissa käyttökohteissa jo yhtä hyvin kuin perinteiset muovit. Tulevaisuuden biomuoveja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös esimerkiksi pakkauksissa. 

Mitä sinä voit tehdä muovijätteen määrän vähentämiseksi?

Yksilöinä voimme vaikuttaa muovin tarpeettoman käytön vähentämiseen tekemällä valintoja arkipäivässämme.  National Geographic on julkaissut videon, jossa kerrotaan muutama arkipäivän vinkki siihen, miten voit ite osallistua kampanjaamme, katso video tästä.

No Plastic 2020 -ohjelmalla pyrimme auttamaan mm. seuraavien järkyttävien tapahtumien loppumiseen

• Kilpikonnat syövät muovipusseja, jotka ne sekoittavat meduusoihin
• Kuolleilta merilintuja löytyy vatsa täynnä muovia
• Muovijätteitä kerääntyy koralliriutoille, mikä estää monimuotoisen organismin hengissäsäilymisen 
• Eläimet, kuten planktonit, kuluttavat mikroplastisia aineita, jotka siirtävät ongelman takaisin ekosysteemiin – ja lopulta meille. Tästä esimerkkinä tuore tutkimus, jossa todettiin, että 90 %:ssa eri puolelta kerätyistä meri-, vuori ja järvisuolatuotteita oli mikromuoveja. 39 tutkitusta tuotemerkistä vain kolme ei sisältänyt niitä. Voit lukea lisää tutkimuksesta tästä.

Ihmisillä mikromuovipartikkelien hengittämisen on liitetty sairauksien kuten astman, sydänsairauksien ja syövän syntyyn.

Auta meitä auttamaan

Auta meitä auttamaan

Muovia löytyy valtameren syvimmistä kohdista ja jopa syrjäisestä arktisesta merijäästä. Me haluamme jättää erilaisen jalanjäljen tuleville sukupolville ja siksi me, tavarantoimittajamme ja osa asiakkaistamme ovat mukana No Plastic 2020 -ohjelmassa. Mikäli haluat lisätietoja, otathan yhteyttä. Ja liity ihmeessä mukaan hyödyntämään muovittomia pakkauksia ja kierrätettäviä pakkausyksiköitä!

Jaa tämä kirjoitus